.: Články
Integrovaná politika  

Spoločnosť PRP-PLASTY, s.r.o. bola založená v roku 2004, ako dcérska spoločnosť spoločnosti PRP, s.r.o. Veľký Krtíš.

 Pôsobí na slovenskom trhu v segmente výroby a montáže plastových okien, dverí, presklených stien a zimných záhrad. Tiež realizuje terasy spôsobom terasových dosiek.

 Vedenie spoločnosti si plne uvedomuje, že kvalita, minimálne negatívne dopady na životné prostredie, prevencia úrazov a bezpečnosť práce všetkých zamestnancov pri vykonávaní podnikateľskej činnosti sú podmienkami úspešného pôsobenia spoločnosti na trhu.

 Tieto princípy sú základom vytvorenia integrovaného systému manažmentu pre výrobu plastových okien, dverí, zimných záhrad terás. Vyhlásená integrovaná politika vyjadruje záväzok k neustálemu zlepšovaniu v oblasti kvality(QMS), ochrany životného prostredia (EMS), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práce (BOZP).

 Vedenie spoločnosti prijalo nasledujúcu Integrovanú politiku pre:

  • Udržiavať a neustále zlepšovať efektívnosť integrovaného manažérskeho systému v zmysle požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005, STN OHSAS 18001:2009.
  • Vo vzťahu k zákazníkom prezentovať vysokú kvalitu práce a ochotu zabezpečiť požiadavky zákazníka komplexne. V jednaniach so zákazníkom preferovať korektnosť spolu s vysokou odbornosťou a dôkladnosťou neustále dbať o spokojnosť zákazníkov ako o základný predpoklad dlhodobého úspechu.
  • Systematickým vzdelávaním zamestnancov zvyšovať ich spokojnosť, motiváciu a lojalitu a zvyšovať ich povedomie v oblasti kvality, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia pri práci.
  • Ako predpoklad poskytovania kvalitných produktov udržiavať vysokú technickú a bezpečnostnú úroveň výrobných zariadení na úrovni najnovších poznatkov.
  • Dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti kvality, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a z dobrovoľných záväzkov spoločnosti.
  • Klásť dôraz na prevenciu vzniku zranení, možného poškodenia zdravia pri práci ako aj prevenciu znečisťovania životného prostredia.
  • Chrániť prírodné zdroje a pravidelne vyhodnocovať spotreby energií. Minimalizovať produkciu odpadu. Predchádzať znečisťovaniu životného prostredia.
  • Zverejňovať integrovanú politiku a preukázateľne o nej informovať všetky zainteresované strany.

 

Dátum: 02.01.2012                                                                                           Ľubomír Božik, riaditeľ spoločnosti

Hlavné menu
Sme na Facebooku

Vyberte si farbu na okná od PRP Plasty.

EFORTE - Budúcnosť sa otvára!

Eforte

 
Hlavné menu »
Informácie »
Kontaktné údaje »
PRP Plasty s.r.o.
A. Jiráska 5505/4B
98401 Lučenec
Slovenská republika
Tel.: +421 47 4511 820
Fax: +421 47 4511 819
Email: plasty@prp.sk
Web: www.prpplasty.sk

2013 © MIDINET s.r.o. | All rights reserved! | Webdesign & Solution 1web.sk

Prihlásenie

Prihlásovacie údaje:

   

Odhlásenie