.: Články
Eurofondy  

 

Spoločnosť PRP-Plasty s.r.o. v rokoch 2009-2010 realizovala projekt s názvom Kompletná automatizácia výrobných procesov v spoločnosti PRP-Plasty, s.r.o. s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Hlavné informácie projektu:

 

Názov projektu: Kompletná automatizácia výrobných procesov v spoločnosti PRP-Plasty, s.r.o.
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie: 1.1 Inovácie a technologické transfery
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis: Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách
Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PRP-Plasty, s.r.o. prostredníctvom zavedenia vyspelej automatizovanej technológie do výroby.
Prijímateľ: PRP-Plasty, s.r.o. Železničná 1068, 990 01 Veľký Krtíš
Miesto realizácie projektu: prevádzka A. Jiráska 5504/4B, 984 01 Lučenec
Doba realizácie projektu: 06/2009 – 02/2010
Výška finančného príspevku: 199 980,25 EUR

 

www.economy.gov.sk

 

Nová technológia pozostáva z nasledovných strojov a zariadení:

  • Dvojkotúčová píla ZGS 314 – na pílenie dvoch profilov s online napojením
  • Obrábacie centrum SBA 485 – kompletné opracovanie okenných profilov, vŕtanie, skrutkovanie, frézovanie
  • Dvojhlavý zvárací automat SZK 502 – 2 ks – na zváranie plastových profilov
  • Montážna stanica krídiel FMS 643 – montáž kovania na okenné krídla
  • Stĺpiková fréza SAF 165 – na spracovanie stĺpikov
  • Kopírovacia fréza KF 344 – opracovávanie dverí
  • Píla na zasklievacie lišty GLS 405 – ( ručná a statická) na pílenie dvoch zasklievacích líšt súčasne s meracím zariadením LA 396 s PC riadením a online napojením
  • Zasklievací lis VPA 4023 – hydraulický lis na uchytenie plastových okien a dverí
  • Zdvíhacie zariadenie skiel VacuMaster Window 225/4 – manipulácia so sklami

Hore uvedené stroje a zariadenia značky ROTOX ( Nemecko) sú riadené počítačom s použitím čiarových kódov, čím firma v značnej miere eliminuje ľudskú chybovosť a zvyšuje kvalitu celého výrobného procesu. Prínosom tejto investície je zvýšenie podielu výroby na trhu plastových výrobkov, zvýšenie kapacity výroby a hlavne kvality výrobkov.

 

Pamätná doska

Informačná tabuľa

Dvojkotúčová píla ZGS 314

Obrábacie centrum SBA 485

Dvojhlavý zvárací automat SZK 502

Montážna stanica krídiel FMS 643

Kopírovacia fréza KF 344

Píla na zasklievacie lišty GLS 405

Stĺpiková fréza SAF 165

Hlavné menu
Sme na Facebooku

Vyberte si farbu na okná od PRP Plasty.

EFORTE - Budúcnosť sa otvára!

Eforte

 
Hlavné menu »
Informácie »
Kontaktné údaje »
PRP Plasty s.r.o.
A. Jiráska 5505/4B
98401 Lučenec
Slovenská republika
Tel.: +421 47 4511 820
Fax: +421 47 4511 819
Email: plasty@prp.sk
Web: www.prpplasty.sk

2013 © MIDINET s.r.o. | All rights reserved! | Webdesign & Solution 1web.sk

Prihlásenie

Prihlásovacie údaje:

   

Odhlásenie