.: Články
Referencie  

23.06.2016

ROK 2016

Výrobná hala Ekoltech Fiľakovo

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov s doplnkami a vysprávkami
Realizácia: v súčasnosti

ZŠ v Tisovci

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov s doplnkami
Realizácia: v súčasnosti

MŠ Banská Štiavnica , ul. 1. mája

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov s doplnkami
Dohodnutá cena: 38 015,54 EUR bez DPH
Realizácia: jún 2016

Bytový dom Poštová 87-91 Tornaľa

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov s doplnkami
Dohodnutá cena: 25 759 ,- EUR bez DPH
Realizácia: jún 2016

Bytový dom Ľ. Svobodu 7-12 , Rimavská Sobota

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov s doplnkami
Dohodnutá cena: 71 878,- EUR bez DPH
Realizácia: apríl- máj 2016

Bytový dom Vajanského 30 -36, Adyho, Vargovej Lučenec

Dodávka a montáž plastových výplní otvorov s doplnkami a vysprávkami
Dohodnutá cena: 37 628,21 bez DPH
Realizácia: december 2015 – január 2016

 

ROK 2015

ZŠ L. Novomeského Lučenec

Dodávka a montáž plastových okien a doplnkov v I etape
Dohodnutá cena: 47 298,- EUR bez DPH
Realizácia: december 2015 

 

Bytový dom Škultétyho 12 Rimavská Sobota

Dodávka a montáž plastových výplní otvorov s doplnkami a vysprávkami
Dohodnutá cena: 21 400,9 bez DPH
Realizácia: december 2015 

 

Bytové domy Most pri Bratislave 4 ks

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov s doplnkami
Dohodnutá celková cena: 19 534,- EUR bez DPH
Realizácia: apríl – november 2015

Administratíva budova Keramoprojekt, Trenčín

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 55 021,- EUR bez DPH
Realizácia: apríl- november 2015 Budova

Agropartner s.r.o. Detva

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov s doplnkami
Dohodnutá cena: 16 202,- EUR bez DPH
Realizácia: júl 2015

 

Bytový dom Malohontská 11-31 Rimavská Sobota

Dodávka a montáž plastových okien do spoločných priestorov
Dohodnutá cena: 20 000 ,- EUR bez DPH
Realizácia:  v súčasnosti

MŠ ul. Daxnerova Rimavská Sobota

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 16 250 ,- EUR bez DPH
Realizácia:  marec- apríl 2015

Bytový dom Kuzmányho 2-6 Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových okien a dverí
Dohodnutá cena: 11 220,- EUR bez DPH
Realizácia: marec – apríl 2015

Bytový dom Rúbanisko III/5 Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 18 400,- EUR bez DPH
Realizácia:  marec 2015

Liečebný dom Milán

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 13 988,- EUR bez DPH
Realizácia:  marec 2015

MŠ ul. Dobšinského Rimavská Sobota

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 24 166,- EUR bez DPH
Realizácia:  február 2015

 

ROK 2014

ZŠ Poľná Veľký Krtíš

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 18 045,- EUR bez DPH
Realizácia:  december 2014

Bytový dom ul. Biskupická Fiľakovo

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 58 448,- EUR bez DPH
Realizácia: november 2014

Balneoterapia Číž

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 59 691,- EUR bez DPH
Realizácia: november - december 2014

Bytový dom Malohontská 11-31, Rimavská Sobota

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 20 331,- EUR bez DPH
Realizácia: október 2014

ZŠ a MŠ nám. Kubínyho Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 15 304,- EUR bez DPH
Realizácia: august 2014

Nájomné byty Dolná Strehová

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 11 039,- EUR bez DPH
Realizácia: júl- august 2014

Bytový dom Rovinka

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 61 489,- EUR bez DPH
Realizácia: júl - september 2014

Bytový dom Vráble

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 44 120,- EUR bez DPH
Realizácia: jún – september 2014

Bytový dom T. Vansovej 1-7 Rimavská Sobota

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 62 487,- EUR bez DPH
Realizácia: jún- júl 2014

Bytový dom ul. Vajanského a Adyho Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 43 684,- EUR bez DPH
Realizácia: máj- jún 2014

Bytový dom Rúbanisko III/24-31 Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 39 903,- EUR bez DPH
Realizácia: máj – jún 2014

Bytový dom ul . Mierova 48-50 Tornaľa

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 19 356,- EUR bez DPH
Realizácia: apríl 2014

Polyfunkčný objekt ul. Cintorínska Bratislava

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 22 898,- EUR bez DPH
Realizácia: február – máj 2014

Administratívna budova areálu PPS Group Detva

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 13 400,- EUR bez DPH
Realizácia: február 2014

 

ROK 2013

Areál SSÚD Prešov

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 14 277,- EUR bez DPH
Realizácia: november 2013

Bytové domy 2 ks , Rúbanisko Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 40 500,- EUR bez DPH
Realizácia: výstavba v roku 2012 – 2013

Villa Park Soblahovská, Trenčín

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 23 403,- EUR bez DPH
Realizácia: november 2013 – marec2014

Rodinný Dom Svidník

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 14 604,- EUR bez DPH
Realizácia: november 2013

ZŠ Poľná Veľký Krtíš

Dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 14 552,- EUR bez DPH
Realizácia: november 2013

Rekreačné zariadenie Ružiná

Dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 15 312,- EUR bez DPH
Realizácia: október 2013

Bytový dom Štefánika 10, Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 43 828,7 EUR bez DPH
Realizácia: október - november 2013

Administratíva budova Keramoprojekt, Trenčín

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 28 540,- EUR bez DPH
Realizácia: september – október 2013

Administratívna budova SBD Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 34 599,- EUR bez DPH
Realizácia: september – október 2013

Bytový dom Krpelná ulica, Detva

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 25 484,- EUR bez DPH
Realizácia: september 2013

ZŠ Mýtna

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 19700,- EUR bez DPH
Realizácia: september 2013

Bytové domy Most pri Bratislave 5 ks

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá celková cena: 38 099,- EUR bez DPH
Realizácia: 2011 - 2013

Bytový dom , Južná 1-7, Tornaľa

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 17 388,- EUR bez DPH
Realizácia: september 2013

ZŠ Svätý Anton

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 29 797,- EUR bez DPH
Realizácia: august 2013

Bytový dom Blumentálska 20-24, Bratislava

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 26 286,- EUR bez DPH
Realizácia: júl- september 2013

Bytový dom, Malohontská 5, Rimavská Sobota

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 28 412,- EUR bez DPH
Realizácia: júl 2013

Bytový dom Škultétyho 2/4 Tornaľa

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 16 616,- EUR bez DPH
Realizácia: apríl - máj 2013

Bytový dom , ul. Drieňová, Banská Štiavnica

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 22 620,- EUR bez DPH
Realizácia: máj 2013

Bytový dom, Sládkovičova 2-6, Fiľakovo

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov 

Dohodnutá cena: 43 146,6 EUR bez DPH
Realizácia: máj 2013

Autobusová stanica Rimavská Sobota

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov, skiel a Alu klipov
Dohodnutá cena: 30 000,- EUR bez DPH
Realizácia: apríl – august 2013

ZŠ I. Kollára, Banská Štiavnica

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 16 308,- EUR bez DPH
Realizácia: marec- apríl 2013

Plaváreň Aqua-Spool Lučenec

Dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 14 036,- EUR bez DPH
Realizácia: marec 2013

ZŠ Banská Belá

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 50 510,- EUR bez DPH
Realizácia: január- február 2013

 

ROK 2012

Administratívna budova SPOOL a.s., Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 21 700,- EUR bez DPH
Realizácia: október – december 2012

Bytový dom Malohontská 11-31, Rimavská Sobota

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 54 969,- EUR bez DPH
Realizácia: november 2012

Bytovka Modrý Kameň 

Kompletná dodávka a montáž plastových okien a dverí 

Dohodnutá cena: 17 019,- EUR bez DPH
Realizácia: november 2012

Gymnázium Rimavská Sobota

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 161 000,- EUR bez DPH
Realizácia: august- september 2012

Lesy SR , OZ Palárikovo

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Investor: Lesy š.p.
Dohodnutá cena : 46 100,- EUR
Realizácia : september 2012

SOŚ Pod Bánošom Banská Bystrica

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 100 000,- EUR bez DPH
Realizácia: júl- august 2012

Bytový dom Fiľakovo, Sládkovičova 3

Kompletná rekonštrukcia budovy okien a fasády
Dohodnutá cena: 19 424,- EUR bez DPH
Realizácia: júl 2012

Bytový dom Fiľakovo, Biskupická 1-3

Kompletná rekonštrukcia budovy okien a fasády
Dohodnutá cena: 50 001,- EUR bez DPH
Realizácia: máj 2012

 

ROK 2011

Objekty v počte 11 ks v Trenčianskom a Nitrianskom kraji

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 180 689,- EUR bez DPH
Realizácia: november- december 2011

Školiace stredisko Nitra

Kompletná rekonštrukcia budovy okien a fasády
Dohodnutá cena: 19 397,97 EUR bez DPH
Realizácia: november 2011

Bytový dom Rúbanisko II blok F

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 102 488,- EUR bez DPH.
Realizácia: júl- september 2011

Bytový dom - Hodruša Hámre

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 36.716,- EUR bez DPH
Realizácia: jún- júl 2011

Gymnázium Bánovce nad Benravou

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 65 000,- EUR bez DPH
Realizácia: marec- august 2011

 

ROK 2010

Obchodná akadémia Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 59 755,- bez DPH
Realizácia: júl- september 2010

Bytový dom Námestie republiky 2

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 30 000,- EUR
Realizácia: október 2010

Základná škola Horné Obdokovce

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 124 000,- EUR
Realizácia: júl- september 2010 

Bytový dom Rúbanisko I 1-8, Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 28 347,- EUR bez DPH
Realizácia: júl 2010

Materské škôlky 5 ks vo Veľkom Krtíši

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 180 000,- EUR bez DPH
Realizácia: júl- október 2010

Základná škola Jesenské

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 41 000,- EUR bez DPH
Realizácia: august 2010

Materská škôlka Žiar nad Hronom

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 61 172 ,- EUR bez DPH
Realizácia: marec- apríl 2010

Materská škôlka Kremnica

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 75 000,- EUR bez DPH
Realizácia: marec- apríl 2010

Bytový dom Rúbanisko II č.71-75, Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 42 000,- EUR
Realizácia: za 2 týždne v mesiaci január 2010

 

ROK 2009

Bytový dom Rúbanisko II č. 20-26, Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 52 000,- EUR
Realizácia: za 2 týždne v mesiaci december 2009

Základná škola Bátka

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 104 000,- EUR bez DPH
Realizácia: august – december 2009 

Bytový dom Veľký Krtíš

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 45 000 ,- EUR
Realizácia: za 6 pracovných dní v mesiaci október 2009

Základná škola Veľký Krtíš II.

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 128 000,- EUR bez DPH
Realizácia: august- september 2009

Základná škola ul. Vajanského Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 25 000,- EUR bez DPH
Realizácia: jún - september 2009

Základná škola Rybany

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 154 000,- EUR bez DPH
Realizácia: august -september 2009

Základná škola Haličská cesta – Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 134 000,- EUR bez DPH
Realizácia: júl- august 2009

Základná škola Halič

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena : 162 000,- EUR bez DPH
Realizácia: júl -september 2009

Základná škola Myjava

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 155 109,- EUR bez DPH
Realizácia: jún- júl 2009

Základná škola Veľký Krtíš I

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 199 163,- EUR bez DPH
Realizácia: Jún - Júl 2009

 

ROK 2008

Budova bývalej Devín banky vo Zvolene

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 1 214 595,- Sk bez DPH
Realizácia: december 2008

Zdravotné stredisko Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 1 072 221,- Sk
Realizácia: október 2008

Bytový dom na ulici Hostinského v Rimavskej Sobote

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 3 799 413,- Sk
Realizácia: september 2008

Základná škola Dolná Strehová

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 3 370 223,- Sk
Realizácia: august 2008

Bytový dom Novohradská 10-24 , Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 9 781 000,- Sk s DPH
Realizácia: júl - október 2008

Materská škôlka, ulica Partizánska

Výmena okien a vchodových dverí
Dohodnutá cena: 1 490 779,- Sk s DPH
Realizácia: júl 2008

Materská škôlka, Rúbanisko I a II.

Výmena okien a vchodových dverí
Dohodnutá cena: 1 873 734,- Sk s DPH
Realizácia: jún 2008

Bytový dom Rúbanisko 1/9 Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 1 300 000,- Sk
Realizácia: jún 2008

 

ROK 2007

Zdravotné centrum Sládkovičovo

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 1.185.145,- Sk
Realizácia : december 2007

Lesy Slovenskej republiky, š.p., administratívna budova LC

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov na
Administratívnej budove : ES Lučenec
Dohodnutá cena: 2.021.339,- Sk bez DPH
Realizácia: december 2007

Lesy Slovenskej republiky š.p.

Administratívne budovy : ES Kriváň, LS Divín, LS Poltár, LS Poľana, RZ Ružiná malá veľká
Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov na
Dohodnutá cena: 2.411.339,- Sk bez DPH
Realizácia: od 17.09.2007 do 22.11.2007

Budova Okresnej prokuratúry v Lučenci

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena : 1 157 442,- Sk bez DPH.
Realizácia: od 3.10.2007 do 20.10.2007

Bytový dom v Hriňovej

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 1 909 328,- Sk bez DPH
Realizácia: október- december 2007
Kontakt: Ing. František Ridzoň

Centrála Palma Tumys a.s. Bratislava a pobočka Šenkvice

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
Dohodnutá cena: 2 474 040,- Sk bez DPH
Realizácia : október- december 2007

IP Centrum Bratislava – administratívno-skladovací komplex

Adresa: IP Development, s.r.o., Chemická 1, Bratislava
Cena: 2 842 536,- Sk bez DPH
Realizácia : september - november 2007

 

ROK 2006

Bytové domy Opatová ( SO 01 a SO 02 ) - Lučenec

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
dohodnutá zmluvná cena: 3 974 776,- Sk
realizácia: júl – september 2006

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov na budove OZ Kriváň
dohodnutá zmluvná cena: 1 274 988,00 Sk bez DPH
Realizácia: september 2006

Stredná priemyselná škola stavebná v Lučenci

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
dohodnutá zmluvná cena: 2 020 0291,00 Sk bez DPH
Realizácia: marec 2006

 

ROK 2005

Mestský dom vo Veľkom Krtíši

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
dohodnutá zmluvná cena: 1 205 297,- Sk
Realizácia: október 2005

Škola Modrý Kameň

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
dohodnutá zmluvná cena: 1 965 388,00 Sk bez DPH
Realizácia: október 2005

ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
dohodnutá zmluvná cena: 1 247 574,05 Sk bez DPH
Realizácia: august 2005

EKOLTECH spol. s r.o. Fiľakovo

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY
Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
dohodnutá zmluvná cena: 1 477 303,00 Sk bez DPH
Realizácia: júl 2005

Požiarna stanica SENEC 2

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
dohodnutá zmluvná cena: 1 025 254,00 Sk
Realizácia: apríl 2005

 

ROK 2004

Ministerstvo obrany SR, Posádková správa budov Sliač

Kompletná dodávka a montáž plastových výplní otvorov
dohodnutá zmluvná cena : 1 330 207,80 Sk bez DPH
Realizácia: november 2004

ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši

Komplex prác spojených s modernizáciou okien 4 – poschodovej administratívnej budovy vo Veľkom Krtíši
dohodnutá zmluvná cena: 1 611 341,00 Sk bez DPH
Realizácia : september 2004

 

Všetky hore uvedené akcie boli realizované v zmysle ZOD čo do prevedenia, kvality, dodržania termínu realizácie a ceny.

Ing. Norbert Kovács v.r.  - obchodný riaditeľ

Hlavné menu
Sme na Facebooku

Vyberte si farbu na okná od PRP Plasty.

EFORTE - Budúcnosť sa otvára!

Eforte

 
Hlavné menu »
Informácie »
Kontaktné údaje »
PRP Plasty s.r.o.
A. Jiráska 5505/4B
98401 Lučenec
Slovenská republika
Tel.: +421 47 4511 820
Fax: +421 47 4511 819
Email: plasty@prp.sk
Web: www.prpplasty.sk

2013 © MIDINET s.r.o. | All rights reserved! | Webdesign & Solution 1web.sk

Prihlásenie

Prihlásovacie údaje:

   

Odhlásenie